KaartVersturenperPost.nl Disclaimer

KaartVersturenPerPost.nl geeft uitsluitend een overzicht van aanbieders van kaarten versturen op internet. KaartVersturenPerPost.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de service van deze services. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van KaartVersturenPerPost.nl verkregen is.Uiteraard proberen wij alle informatie altijd up to date te houden.

Melding maken

Uiteraard kunt u bij ons altijd melding maken van een klacht of probleem op een door ons geplaatste aanbieder. Waarschijnlijk kunnen wij uw klacht niet oplossen omdat wij zelf geen aanbieder zijn, maar uiteraard beoordelen wij hierna of deze aanbieder nog op KaartVersturenPerPost.nl kan blijven staan aangezien wij onze gebruikers alleen de betrouwbaarste diensten willen tonen.

Wij hopen dat u met veel plezier gebruik maakt van KaartVersturenPerPost.nl.

Vragen, suggesties en opmerkingen kunt u altijd stellen via ons contactformulier.